Storno podmínky

Vratky uhrazených poplatků, odhlášky

 1. Odhlášení z Tábora musí být provedeno výhradně písemnou formou, a to v listinné podobě na adresu dodavatele (poštou nebo osobně) nebo elektronicky na adresu muller@starezsport.cz.
 2. Na ústně předané informace se nebere zřetel.
 3. Při odhlášení přihlášeného žáka z tábora v termínu nejpozději do 15.4.2020, včetně (poznámka: Stanovený termín je vždy termínem doručení dodavateli)
  1. Bez storno poplatku. Uvolněné místo bude znovu nabídnuto veřejnosti.
 4. Při odhlášení přihlášeného žáka z tábora v období 16.4.2020 – 31.5.2020:
  1. Storno poplatek činí 300 Kč za žáka a týdenní turnus. Uvolněné místo bude znovu nabídnuto veřejnosti.
 5. Odhlášení od 1.6. do průběhu měsíce července, nejpozději však 1 pracovní den před zahájením tábora včetně případů nenastoupí-li přihlášený žák na tábor bez předcházejícího odhlášení:
  1. Storno poplatek činí 1 700 Kč.
 6. V případě předčasného ukončení Tábora:
  1. Zdravotní důvody (poznámka: Z podnětu zákonných zástupců na základě písemného potvrzení ošetřujícího lékaře žáka, nebo z podnětu hlavního vedoucího Tábora, a to na základě jeho písemného stvrzení zdravotních obtíží žáka, bez nutnosti písemného potvrzení lékaře). Zákonnému zástupci/plátci tábora náleží vrátka poměrné části uhrazeného poplatku ve výši 250 Kč za každý den neúčasti žáka ode dne následujícího dni odhlášky žáka z Tábora.
  2. Jiné než zdravotní důvody:
   • Uhrazený poplatek ani jeho poměrná část se nevrací.
   • Uhrazený poplatek nelze přesunout na úhradu jiného tábora.  
 7. Zcela mimořádné případy mohou být dodavatelem posouzeny a vrátky řešeny dle bodu 6.1 (tj. např. žák nezvládá fyzickou zátěž Tábora, žák svým chováním narušuje hladký průběh tábora apod.). Takové rozhodnutí je plně na posouzení a v pravomoci dodavatel

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací