Storno podmínky

Vratky uhrazených poplatků, odhlášky

  1. Odhlášení z Tábora musí být provedeno výhradně písemnou formou, a to v listinné podobě na adresu dodavatele (poštou nebo osobně) nebo elektronicky na adresu muller@starezsport.cz,
  2. Na ústně předané informace se nebere zřetel.
 1. Při odhlášení přihlášeného žáka z tábora v termínu nejpozději do 15.4.2020, včetně:
  1. Bez storno poplatku, uvolněné místo bude znovu nabídnuto veřejnosti
 2. Při odhlášení přihlášeného žáka z tábora v období 16.4.2020 – 31.5.2020:
  1. Uvolněné místo bude znovu nabídnuto veřejnosti
  2. Storno poplatek činí 300 Kč za žáka a týdenní turnus.
 3. Odhlášení od 1.6. do průběhu měsíce července, nejpozději však 1 pracovní den před zahájením tábora včetně případů nenastoupí-li přihlášený žák na tábor bez předcházejícího odhlášení:
  1. Storno poplatek činí 1.700 Kč.
 4. V případě předčasného ukončení tábora:
  1. Zdravotní důvody (poznámka: Z podnětu zákonných zástupců na základě písemného potvrzení ošetřujícího lékaře žáka, nebo z podnětu hlavního vedoucího tábora, a to na základě jeho písemného stvrzení zdravotních obtíží žáka, bez nutnosti písemného potvrzení lékaře):
   1. Zákonnému zástupci/plátci tábora náleží vrátka poměrné části uhrazeného poplatku ve výši 250 Kč za každý den neúčasti žáka ode dne následujícího dni odhlášky žáka z Tábora.
  2. Jiné než zdravotní důvody:
   1. Uhrazený poplatek ani jeho poměrná část se nevrací.
   2. Uhrazený poplatek nelze přesunout na úhradu jiného tábora.
   3. Zcela mimořádné případy mohou být  dodavatelem posouzeny a vrátky řešeny dle uvážení (např. žák nezvládá fyzickou zátěž tábora, žák svým chováním narušuje hladký průběh tábora apod.). Takové rozhodnutí je plně na posouzení a v pravomoci organizátora.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací